gravats Barcelona

SEGURETAT

plaques de seguretat

Alumini – PVC – plàstic bicapa segons normativa

Peces especials per advertir possibles riscos o informar a l'usuari de l'ús adient de la màquina o de l'equip en particular.