gravats Barcelona

Advertència / Prohibició / Informació

Peces informatives, de prohibició i/o d'advertència en l'ús d'una màquina, instal·lació o equip. Instruccions de manipulació i de protecció.