gravats Barcelona

SENYALITZACIÓ D'INTERIORS I EXTERIORS

PLAQUES SENYALITZACIÓ

Alumini, llautó, acer inox,  coure, metacrilat, plàstic bicapa

Peces dissenyades especialment per la senyalització d'edificis (despatxos, noms de sales, números i noms d'edificis), hotels (números d'habitacions, noms de sales, indicacions en els passadissos, clauers indicatius amb el número d'habitació), blocs de pisos (plaques de bústia, replans, números de portes), cinemes, teatres i auditoris (número de butaques, files i informacions diverses), escoles i instituts (noms de les aules, sales, senyalització interior i exterior).