gravats Barcelona

Característiques i funcions

Ofereix a l'usuari una informació exhaustiva de les dades de la màquina com ara : amperatge, volts, dimensions, pes etc.